CAD Modelovanie

Naše skenery D 700 a ZFX skan III sú optimalizované pre 3D skenovanie oboch otlačkových foriem a sádrových modelov. Prekonávajú všetky úrovňové normy pre skenovanie- rýchlosť, presnosť a detaily na úrovni.

Z tohto dôvodu ponúkame veľmi širokú škálu možností v skenovaní. Disponujeme kombináciou najmodernejšej 3D technológie skenovania. Výsledkom sú zubné náhrady vyhotovené vo vysokej presnosti.