Sintrovanie

Thermo – Star M 2 Plus:

Pec je vyrobená na špeciálne podmienky v zubnej technike pre spracovanie zirkónu. Z toho dôvodu sú tieto high-end pece postavené na mieru pre naše potreby.

Zariadenie má veľmi dobré rozloženie teploty vďaka – molybdénovej-disilícíde! Maximálna pracovná teplota je 1 600 °C. Najvyššia kontrolná presnoť tepla je menšia ako 1°C, čo dovoľuje veľmi presnú prácu s pecou.