Odlievanie titanu

Naša zubná technika spracúva titan liatím už od roku 1997.

Táto technológia sa pre niektoré typy prác využíva dodnes. Odlievanie titanu je nenahraditeľné aj pri súčasnej CAD/CAM technológií, pre využitie na kombinované snímateľné náhrady, koreňové inleje, a podnebné platne potrebné pri úplných zubných náhradách.

Na odlievanie titanu používame stroj Dentaurum Rematitan AutoCast.