Chróm – Kobalt

CAD/CAM technológiou frézované konštrukcie z chrómkobaltu sa vyznačujú veľkou homogénnou štruktúrou, sú úplne bez vnútorného pnutia, a bez mikropórov. Sú kompatibilné so všetkými keramikami a nevyžadujú dlhodobé chladenie vďaka nižšiemu WAK, preto je ich kombinácia s keramickými náhradami vhodná do mostíkov a kovokeramických implantátov.

Výhody:

– odolnosť voči korózii

– zliatiny neobsahujú toxické a alergénne prvky

– ekonomicky prijateľné riešenia

– univerzálne použitie (fixné a skeletové kombinované náhrady)